Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w dniu

24 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie.

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, tj. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie Finansowe Spółdzielni są dostępne od dnia 01.06.2023 r. na stronie internetowej www.smoswilanow.pl w zakładce Walne Zgromadzenie (po zalogowaniu) oraz w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura. Projekty uchwał będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone i opublikowane w dniu 09.06.2023 r.

Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad oraz projekty uchwał można składać w terminie do 09.06.2023 r. do godz. 12.00.

Uprzejmie przypominamy, że Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (druk pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz w zakładce poniżej).

Prosimy o zabranie dokumentów tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.

Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do zapoznania się z przygotowanymi materiałami na Walne Zgromadzenie oraz licznego uczestnictwa w obradach.

                                                                                                 Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Druk pełnomocnictwa

Szanowni Mieszkańcy,

   W ubiegłym roku Veolia Energia Warszawa S.A. dokonała 4 znaczących podwyżek taryf za energię cieplną. Spółdzielnia wprowadziła tylko 2 zmiany opłat z czego ostatnia z grudnia 2022 została utrzymana w 2023 roku.

   Aby obniżyć koszty, Zarząd  podpisał umowę z f. Veolia  na wprowadzenie systemu BES (efektywnego zarządzania energią cieplną w budynku). Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na bieżące monitorowanie i regulowanie węzłów cieplnych w budynku, co dało znaczącą oszczędność zużytego ciepła (C.O.). W zależności od budynku i węzła było to od 8 % do 26 % oszczędności na centralnym ogrzewaniu (GJ) w ciągu 12 miesięcy.                                                                       

   Dodatkowo, w marcu br. Rada Nadzorcza  powołała Komisję problemową, która ma za zadanie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań na oszczędzanie energii cieplnej w budynkach. Zarząd i Rada Nadzorcza dokładają wszelkich starań, aby zmniejszyć zużycie ciepła i utrzymanie jego kosztów na najniższym możliwym poziomie.

Zarząd SM "Osiedle Wilanów"

TRAMWAJ DO WILANOWA

– BUDOWA TORÓW NA SOBIESKIEGO

Szanowni Mieszkańcy,

Rozpoczął się kolejny etap budowy trasy tramwajowej do Wilanowa – prac związanych z przygotowaniem torowiska na ul. Sobieskiego. W nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13 maja, zlikwidowany zostanie buspas pomiędzy al. Wilanowską a ul. św. Bonifacego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku.

Kolejny fragment jezdni ul. Sobieskiego jest gotowy do rozbiórki. Wykonawca inwestycji – Budimex – czekał z możliwością zajęcia buspasa do ostatniej chwili, zanim wykona prace przygotowawcze. Budowa toru zacznie się od wykonania fundamentów pod słupy trakcyjne, a następnie przygotowana zostanie płyta betonowa. Dla przyśpieszenia robót wykorzystany zostanie tu specjalny rozściełacz do betonu, który był używany na ul. Puławskiej i w innym miejscu na Sobieskiego. Po zbudowaniu płyty betonowej będzie można rozpocząć montaż szyn. Prace te będą prowadzone w wakacje.

Jaka organizacja ruchu?

W piątek, 12 maja, od ok. godz. 20:00 wykonawca rozpocznie wygradzanie obecnie istniejącego buspasa na ul. Sobieskiego na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. św. Bonifacego. Otwarte dla ruchu pozostaną dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku. Na skrzyżowaniach z Nałęczowską i św. Bonifacego – liczba pasów i możliwości skrętów pozostaną bez zmian.